100BON

zp0h9yhnsd1n3gzolt5iymc69q2l7u
17 Oct, 2017
Perfume goes to minimalism
極簡香氛心法:法國新生代綠色香水100BON

將極簡主義裡的減法哲學投放到香水設計之中,全成分採用通過歐盟Ecocert有機認證原料的法國香水品牌100BON,正式進駐台灣。

Copyright © 2023 TNL Media Group